Kategoria Świat Kronik Drikanu

Mapa Drikanu

Poniższa mapa przedstawia świat Kronik Drikanu, w których dzieje się akcja naszych larpów.

(Kliknij aby powiększyć.)

Mapę sporządził Kuba Kołodziejczak.

Czytaj dalej.

Opis krain Drikanu

Mapę sporządził Kuba Kołodziejczak.

SPIS KRAIN DRIKANU

ANFAN

Anfan leży na północy Znanego Kontynentu. Na zachodzie graniczy z Imeshią, na południu z Caniehem, a na wschodzie z Tamadaronem i Kemockiem. Jest królestwem gęsto zalesiony, o słabej sieci dróg. Jednakże dzięki swojemu położeniu nad Wielkim Oceanem może czerpać z bogactwa mórz północnych, zwłaszcza z połowu i sprzedaży egzotycznych gatunków ryb.

Anfańczycy to dumny naród. Całe ich życie krąży dookoła rodu, rodziny, tradycji. Niechętnie zapuszczają się poza granice swego kraju. Bogatsi żyją w drewnianych dworach pośród lasów, biedniejsze grupy zamieszkują kilka większych miast...

Czytaj dalej.

Nowożytna historia Kemocku

„Nowożytna” historia Kemocku (lata 850-854 po pierwszym Imperium)

Jeszcze cztery lata temu Kemock był spokojnym królestwem. Wydobywany mithryl i warzony Noel eksportowano na zachód do Caniehu oraz Anfanu. Czasem handlowano z granicznymi plemionami z Tamadoronu żyjącymi przy północnej granicy Kemocku.
Kemockczycy żyli we względnym pokoju z Nihilitami, którzy to właśnie potrafili wydobywać mithryl – jako jedyni mieszkańcy Znanego Kontynentu. Jedynym problemem Kemocku byli przydrożne bandy rabusiów oraz rzezimieszków napadających na karawany i podróżnych. Częściowo radzili sobie z nimi Strażnicy Dróg, ale było ich za mało by ostatecznie wyeliminować zagrożenie.
Wtedy to właśnie pojawiła się Imeshia...

Czytaj dalej.

Historia Drikanu

Poniżej prezentujemy Wam historię świata, w którym odgrywają się LARPy spod znaku ZT. Miłośników historii i osoby zainteresowane zapraszamy do czytania.

Czytaj dalej.

Honorion – Dragai

Dragai, lub “miasta Dragai’, to honoriońska prowincja, częściowo znajdująca się w dolinie rzeki Querii, oraz na stepach nadqueryjskich, które ludzie zaczęli zakładać około 1500 lat przed upadkiem I Imperium Honorionu, zaraz po zakończeniu “Starych Wojen”. Miasta Dragai były już “stare” w momencie, gdy zostały przyłączone przez Djennę i Nasturii do Imperium. Od północy Dragai graniczy z Akseninem i Pomorzem Spokoju , od zachodu z Aladionem , od wschodu z Driadonem, a od południa z Zakarionem.

Namiestnik rezyduje w mieście Mekhesh i zgodnie z tradycją jest nim arcykapłan Djenny i Nasturii z tego miasta.

Krajobraz

Rzeka Queria, przepływa przez jałową krainę, usianą przez sieć kanałów nawadniających. Większość upraw rośnie właśnie na tych polach...

Czytaj dalej.

Honorion – Aladion

Honoriońska prowincja granicząca od wschodu z kalifatem Oryksu, od północy z Pomorzem Spokoju, a od zachodu z miastami Dragai i Akseninem. Aladion to w większości kraina pól uprawnych, jedynie z kilkoma większymi miastami jak Sard – stolica Honorionu i Skelis – fort na granicy imperium i kalifatu.

Zimy są tutaj krótkie. Podczas ich trwania nie ma śniegu, a jedynie przechodzą duże ulewy. Aladion to kraina lata i spokoju. Imperium dba, aby w jego sercu ludzie żyli bez zmartwień. Wszystkie trakty mają setki lat. Pomimo tego są doskonale utrzymane i wybrukowane.

Aladionem zarządza następca tronu honoriońskiego. Dzierży on tytuł “Namiestnika imperialnej prowincji Aladion, generała wojsk wschodu, admirała flotu południa”...

Czytaj dalej.

Honorion – Aksenin

Aksenin to najbardziej zaludniona prowincja II Imperium Honorionu. W jej pięciu największych miastach może żyć prawdopodobnie co trzeci poddany wiecznych króli. Aksenin znajduje się na granicy między południowymi stepami a równinami północnego Drikanu. Pogoda jest tutaj zmienna i sprawia, że rolnictwo wymaga sporych nakładów pracy. To powoduje, że prowincja polega na dostawach żywności z miast Dragai i Aladionu.

Stolicą prowincji jest Tequelia, gdzie rezyduje królewski namiestnik, zazwyczaj z domu Irasi. Sam dom ma swoją siedzibę w Wutrii, mieście zaprojektowanym przez założyciela domu – księcia Anena, brata Agariusa I Wiecznego...

Czytaj dalej.